บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล กับโมเดลธุรกิจชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน Solar mobile charging station

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020

            โมเดลธุรกิจชุมชนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล Solar mobile charging station สถานีบริการชาร์จมือถือ เช่าเพาเวอร์แบงค์ สำหรับสมาชิกในชุมชน โดยธุรกิจนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกบนเกาะไม่มีพลังงานสำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือในช่วงกลางวันที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวทั้งขาดการเข้าถึงระบบสำรองพลังงาน Power bank ที่หาซื้อยากและมีราคาแพง

            จึงเกิดโมเดลการพัฒนากองทุนหมุนเวียนโซล่าโฮมแบบเติมเงิน (Pay-As-You-G๐ Solar Home System) เกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ภายใต้โครงการ ReCharge* โครงการพัฒนาที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สนับสนุนงบประมาณโดยสถานฑูตออสเตอรเลีย (AusAid)ประจำประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะที่ห่างไกล ในรูปแบบโซล่าโฮมแบบก้าวหน้า คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง (LiFePo4) เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 V เช่น ทีวี พัดลม หลอดไฟ ตู้เย็น รวมทั้งสถานีชาร์จมือถือ ที่มีความสเถียรของแรงดันไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่ำ ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ชุมชนสามารถเลือกขนาดของระบบได้ตามความต้องการและความสามารถในการจ่ายเงิน โดยสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน มีการเก็บเงินค่าบำรุงระบบรายเดือน ผ่านระบบบ Pay-As-You-G๐ ซึ่งสมาชิกผู้ลงทุนทำธุรกิจสถานีชาร์จจะได้รับการสนุบสนุนอุปกรณ์เพื่อประกอบธุรกิจ เมื่อเกิดรายได้ผู้ลงทุนจะต้องผ่อนชำระจ่ายเงินค่าระบบรายเดือนคืนให้กับกลุ่ม “พลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน (ค่าบริการไฟฟ้าชุมชน)” และทางคณะกรรมการกลุ่มจะทำการออกรหัสให้ผู้ใช้นำไปเปิดระบบใช้งานเองที่บ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงินและส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเงิน นำรายได้มาบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนเพื่อซ่อมบำรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ และต่อยอดขยายผล ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

             สนับสนุนงบประมาณโดย สถานทูตออสเตรเลีย Australian Agency for International Development (AusAID) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน (Thai-German Climate Change Policy Programme: TGCP – Energy) ดำเนินงานโดย ReCharge SE + สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ก.พลังงาน +สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล+ประชาชนชาวเกาะบุโหลนดอน

Solar mobile charging station : สถานี solar cell ชาร์จมือถือ/Power bank/แสงสว่าง/พัดลม ชุมชนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล : โมเดล วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Solar home บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล
สถานีชาร์จมือถือ/Power bank และบริการ ฟรี WIFI ครั้งละ 10 บาท รวมทั้งให้แสงสว่างและพัดลมคลายร้อน https://youtu.be/VimbkFQEW1A

คลิปการใช้งานจริงสถานีชาร์จมือถือ/Power bank ของชุมชนบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล : โมเดล วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม Solar home…

โพสต์โดย Phirat Inphanich เมื่อ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2020

ทดสอบสถานีชาร์จแบตเตอรี่ Power bank มือถือประกอบด้วยด้วย
☑ Fosera EVO System /แบตเตอรี่ LiFePo4 12V/30 Ah + ตะกั่วกรด 50 Ah/12V รวม 960 Wh
☑ แผงโซลาร์ 100 Wp x 2 แผง
☑ ชาร์จ Power Bank 3.7 V 10000 mAh x 12 ชิ้น
☑ เราท์เตอร์ 4G บริการ WiFi ฟรี
☑ พัดลม 12Vdc x 4 ตัว
☑ หลอดไฟ 3 ดวง
*********************
โครงการส่งเสริมระบบ Solar home system บนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล โดยใช้รูปแบบการจัดการความยั่งยืนผ่านกลุ่ม งบประมาณโดย AUSAID (อุปกรณ์) + GIZ (การอบรมความรู้) ดำเนินงานโดย ReCharge SE + สสช. กระทรวงพลังงาน