สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ทุนสนับสนุนจาก (AusAid)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ทุนสนับสนุนจาก (AusAid)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
คุณอเล็กซ์ วิลส์ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย
คุณธีระพงศ์ กุลกลางดอน ผู้จัดการฝ่ายข่าวและเผยแพร่
คุณเบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม เจ้าหน้าที่สื่อ
เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอน
โดยมีองค์กรเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการในนามทีม ReCharge ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย
คุณธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าทีม ReCharge
คุณวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล
คุณพิรัฐ อินพานิช สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณสมชาย กังวานวงษ์ นักวิชาการอิสระ
คุณทรงธรรม กิติกุล บริษัทโฟเซร่า ประเทศไทย
คณะกรรมการกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล

Australia’s Direct Aid Program in Thailand
ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

The Direct Aid Program (DAP) is a flexible small grants scheme for development activities. The program funds projects that provide direct benefits to those most in need in the local community, including vulnerable or disadvantaged groups.

โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/australiainthailand/posts/1902579363223948