สรุปผลการดำเนินงานโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน 2558 -2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน 2558 -2563 Project “Reuse Batteries for return light to backcountry Community” โดยความร่วมมือจากทางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม นำร่อง ชุมชนป่าเด็ง จ.เพชรบุรี และชุมชนเกาะจิก จ.จันทบุรี รวม 180 ครัวเรือน สนับสนุนแบตเตอรี่สำรองไฟแบบดีฟไซเคิลเจลขนาด 12V20Ah รวม 3,000 ลูก ขนาดแบตเตอรี่รวม 576 kWh. มูลค่าแบตรวม 1,500,000 บาททดแทนน้ำมันดีเซล 102,436 ลิตรต่อปี เท่ากับ 2,610,065 บาท ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 276,444 Kg.CO2 ต่อปี ชุมชนสมทบค่าแบตเตอรี่เข้ากองทุนพลังงานหมุนเวียน 84,000 บาท (ชุมชนป่าเด็งเก็บลูกละ 20 บาท,ชุมชนเกาะจิกเก็บลูกละ 50 บาท) 

ตารางคำนวนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน 2558 -2563 

 

 

พิธีส่งมอบแบตเตอรี่ โครงการ CSR “แบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน” วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ม.1 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

การขนส่งแบตเตอรี่ยืมใช้ฯและรับเก็บกลับไปจัดการอย่างถูกวิธีจะดำเนินการโดย บริษัท Wisetek Thailand ภายใต้การกำกับดูแลจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Industrial Estate Authority Of Thailand) https://web.facebook.com/media/set/?vanity=PadengEnergy&set=a.1878827819003313

ขยายผลระยะที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ผอ.การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัทไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบแบตเตอรี่ “โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน”

ขยายผลระยะที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2560 จากซ้ายไปขวา นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
นางชุษณา ทองประทุม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน นายถิรวัจ จิตต์ภักดี Plant Manager Wisetek Thailand และนายโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง ร่วมพิธีเปิดโครงการแบตเตอรี่ยิชืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน

เยี่ยมชมและขยายผลระยะที่ 4 มีนาคม 2561 ภาพประกอบเพิ่มเติม : https://web.facebook.com/media/set/?vanity=PadengEnergy&set=a.2121910038028422
รายชื่อคณะเยี่ยมชมโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน
บริษัทไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. Mr. Sean Sheehan ตำแหน่ง CEO
2. นายถิรวัจน์ จิตต์ภักดี ตำแหน่ง Plant Manager
3. นายสุรชัย ประสิทธิ์สังข์ ตำแหน่ง HR and Admin Manager
4. นางสาววรรณภา แก้ววิลัย ตำแหน่ง Sales and Marketing Executive
5. นางสาวกุลสิริยา แก้วสะอาด ตำแหน่ง Sales Support
ลูกค้าบริษัทไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. Mr. Brian O’Connor ตำแหน่ง ผู้บริหาร Dell EMC
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
1. นายวีรศักดิ์ แจ้งการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2 นางจินตนา ยากองโค ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน 7
3 นางวาสนา ขำงาม ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 7

งานส่งมอบแบตเตอรี่ ภายใต้โครงการ “แบตเตอรี่ยืมใช้ เรือประมงพลังงานสะอาด” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย คือ บริษัท wisetek solutions (thailand) ltd การนิคมแหลมฉบัง สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก.พลังงาน องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ReCharge และประชาชนชาวเกาะจิก ม.1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โค

รงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill 

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill

 http://ppp.energy.go.th/โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้-2/
โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19 

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

 http://ppp.energy.go.th/โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้-3/
โครงการ CSR แบตเตอรี่ยืมใช้ : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse) 

โครงการ CSR แบตเตอรี่ยืมใช้ : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Reuse)

 http://ppp.energy.go.th/โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้
ตารางสรุปผลการดำเนินงานโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน 2558 -2563 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YuJWUPQzDl5Q7igNft4eX-kOgjJeqv6J/edit?usp=sharing&ouid=110890113902218825954&rtpof=true&sd=true