เครือข่ายวิทยากรพลังงาน

ลำดับปีที่เข้าร่วมจังหวัดชื่อชุมชนสถานที่ตั้งผู้รับผิดชอบเบอร์โทรผลการดำเนินการ
12549กำแพงเพชรทต.ขาณุวรลักษบุรีอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากร/ผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควัน
22549ตรังอบต.นาท่ามเหนือตำบลนาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรังนายสุดใจ ตั่นเล่ง,
นายเสนอ คงแก้ว
08-6953-6762
08-1087-3112
1. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
2. เตาซุปเปอร์อั้งโล่
32549ตรังเทศบาลนครตรังอ.เมือง จ.ตรังนางวิไล ศิริเสถียร08-7883-0611ไบโอดีเซลเขย่ามือ
42549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสง14 ม.10 ต.ทุ่งสงนายเอิบ สารานิตย์08-4994-4087วิทยากรด้านพลังงานการจัดทำแผน
52549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสง105 ม.8 นายนิพนธ์ จรจรัส--
62549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสง48/4 ม.4 ต.ทุ่งสงนายวัฒนา ศรีจันทร์08-1077-4250วิทยากรด้านพลังงานการฝึกอบรม
72549นครศรีธรรมราชอบต.ทุ่งสง105/2 ม.1นายมโน ชำนาญกิจ-วิทยากรด้านพลังงานการฝึกอบรม
82549พิษณุโลกอบต.วังทอง358 หมู่ 10 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลกนายบุญตา ดอนทิพย์ไพร-เผาถ่าน ถัง 200 ลิตร
92549มุกดาหาร-11 ม.6 ต.คำชะอี อ.คำชะอีนาย สายนต์ สุวรรณพันธ์08-4601-7596วิทยากรเผาถ่าน
102549ราชบุรีอบต.บ้านบึง-คุณเกรียงไกร ชีช่วง,
คุณบุญส่ง ใจชื่น,
คุณยุพา เหนียวแก้ว
--
112549สุโขทัย อบต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยหมู่บ้านประดู่เฒ่า หมู่ที่ 7 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัยนายบุญเลิศ แจ้งเรื่อง08-6217-4049วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นเตาอั้งโล่ บ้านประดู่เฒ่า
- ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
122550เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้อ.สันทราย จ.เชียงใหม่---
132550ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ดตำบลนาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรังนายหนูอิ่ม ปานนิล,
นายฟื้น แก้วพิทักษ์,
นายเอียด มาแสง
08-5478-1044
08-6283-9205
-
1. ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน
2. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
3. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
142550นครศรีธรรมราชอบต.นาหมอบุญ47/1 ม.3 ต.นาหมอบุญนายประกอบ ชูไชยยัง08-3393-0112ด้านฝึกอบรม
152550นครศรีธรรมราชอบต.นาหมอบุญ113/5 ม.6 ต.นาหมอบุญ
47/1 ม.3 ต.นาหมอบุญ
นายธรรมรัตน์ นาคสัน,
นายธนธน ชูไชยยัง
08-4062-4526
08-2808-5512
ด้านกระบวนการจัดทำแผน
162550นนทบุรีอบต.บางสีทองอบต.บางสีทองนางเยาวนิต ดิถีเพ็ง-ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
172550ประจวบคีรีขันธ์อบต.ศิลาลอยกลุ่มปั้นเตาให้เป็นดิน ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธีรวิทย์ สุวรรณเกิด,
นายประคอง พลับใหญ่,
นายประสพ พลับใหญ่
08-5385-5702ส่งเสริมเทคโนโลยีเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตาอั้งโล่) จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มปั้นดินให้เป็นเตา”ทำการผลิตและจำหน่ายเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
182550พัทลุงชุมชนเขาเจียก ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุงคุณสุชาติ ไชยบัณฑิต,
คุณสวัสดิ์ กูลศิริศรีตระกูล
08-9597-9922
08-4995-4706
1. วิทยากรแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ด้วยถัง ขนาด 200 ลิตร
2. วิทยากรผลิตแก๊สชีวภาพขนาดย่อมพร้อมขยายในชุมชนและนอกชุมชน
192550เพชรบุรีอบต.บางขุนไทรศูนย์เรียนรู้บ้านดอนผิงแดดนายสำราญ อ่วมอั๋น,
นายพนม ธรรมวิชัยพันธ์
08-7904-4296
08-9797-1749
-
202550มุกดาหาร-15 ม.12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อยนาย ธนธร วงค์ประชา 08-4790-7142วิทยากรเตาเผาถ่านฯ เตาชีวมวลฯ
212550มุกดาหาร-31 ม.2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวงนาย ศุภชัย เชื้อคำจันทร์09-8305-3212วิทยากรปั้นเตาฯ
222550มุกดาหาร-64 ม.3 ต.หนองสุงใต้ อ.หนองสุงนาย ไสว พลหงษา08-9940-4166วิทยากรปั้นเตาฯ
232550มุกดาหาร-63 ม.6 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอีนายมานะ ซอสูงเนิน08-9278-3790วิทยากรเตาเผาถ่านฯ
242550มุกดาหาร-107 ม.4 ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอีนาย มาก คนเพียร08-2105-6948วิทยากรบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
252550ยะลาอบต.ลำพะยา 29 ม. 3 ต.ลำพะยา อ.เมือ จ.ยะลานางนิตยา จันทร์ขาว08-4966-83531. นักสื่อสารด้านพลังงาน
2. การผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
262550ยะลาอบต.ลำพะยา106/2 ม.4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลานายกิตติศักดิ์ ลายเจียร08-9975-6978บ่อหมักก๊าชชีวภาพ 1 ลบ.ม.
272550ยะลาอบต.ลำพะยา 43 ม.3 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลานายประสงค์ ลายเจียร08-9975 6978บ่อหมักก๊าชชีวภาพ 4 ลบ.ม.
282550สตูลอบต.เกตรี ม.1 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูลนายอาหมาด กรมเมือง,
จสต.มณัฐ ปลอดทอง
09-1979-2508,
08-1095-9155
อาสาสมัครพลังานชุมชน (อส.พน.) สามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานได้
292550สระบุรีอบต.หินซ้อน อ.แก่งคอย18 ม.6 ต.หินซ้อนนายเจ็น ต้นเกตุ,
นายประจักษ์ ต้นเกตุ
08-1293-43101. การผลิตเตาซุปเปอร์อั่งโล่
2. การผลิตบ่อและถังหมักแก๊สชีวภาพ
302550สระบุรีอบต.หินซ้อน อ.แก่งคอย22/2 ม.6 ต.หินซ้อนนางสาววันเพ็ญ ปานมณี08-9088-5137-
312550สุโขทัยอบต. ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัยอบต. ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัยนางสาวทวี ฟุกฟัก08-4819-8011วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน
- ผลิตถ่านแบบธรรมดาและถ่านสวยงามจากเตาเผาถ่าน
322550หนองคายเทศบาลตำบลจุมพลตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายนายสมศักดิ์ ดวงภมร08-1872-1929วิทยากรด้านเตาเผาถ่าน 200 ลิตร, เตาย่างไร้ควัน และการผลิตถ่านอัดแท่ง
332550อยุธยาอบต.ดอนหญ้านางอบต.ดอนหญ้านางนายบุญชู ศรีพุ่ม08-6134-0453อบต.ที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน โดย นายบุญชู ศรีพุ่ม
342550อุดรธานีนายทองม้วน ภูเวียงแก้ว (80 ชุมชน)-สพจ.อด--
352550อุตรดิตถ์องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นายอัษฎางค์ สีหาราช08-1046-97441. ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. พลังงานทดแทน
3. ผลิตเทคโนโลยีพลังงาน
4. ผลิตข้าว
362551เชียงใหม่ทต.บวกค้างทต.บวกค้างทต.บวกค้าง0-5344-6548นายมาโนช พึ่งจะแย้ม ประธานอาสาสมัครพลังงานชุมชน
372551เชียงใหม่อบต.แหลมกลัดอบต.แหลมกลัดนายอารมณ์0-3958-4233อส.พน.ที่ศึกษาดูงานสามารถเป็นวิทยากรที่สามารถให้ความรู้
382551ตรังเทศบาลตำบลย่านตาขาวตำบลย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรังนายธีระ เหมไพบูลย์,
นายเผดื่อง รักษศรี,
นายด้วน รังศรี
08-6120-0742
08-1978-4679
-
1. ไบโอดีเซล
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
392551ตรังบ้านตันหยงลุโละ29 ม.1 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานีนายวันชัย หะยีสมาแอ08-7292-2858วิทยากรพลังงานด้านการเผาถ่านจากกะลามะพร้าว
402551นครพนมอบต.โพนบก80 ม.2 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์นายประพันธ์ ตะวะนะ08-8037-8728เป็น อส.พน.และวิทยากรตัวคูณด้านการปั้นเตาประสิทธิภาพสูง
412551นครพนมอบต.โพนทอง29 ม.6 ต.โพนทอง อ.เรณูนครนายชูมา เกษรราช08-8337-4691เป็นอส.พน.และวิทยากรตัวคูณวิทยากรด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
422551บุรีรัมย์อบต.ถลุงเหล็กอบต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์นายวชิรพงศ์ ยืนสุข,
นายอุดมพันธ์ เถลิงลาภ
08-0166-1953
08-5430-1686
-
432551ประจวบคีรีขันธ์อบต.อ่าวน้อยบ้านอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวิเชียร แจ่มยวง - จำหน่ายถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง
442551ประจวบคีรีขันธ์อบต.ทรายทอง22/1 หมู่๘ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายมนตรี ไชยภักดี - จำหน่ายถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้ไล่แมลง
452551ยะลาทต.ยุโป 18/2 ม.1 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลานางสาวนาฎนภางค์ คล้ายนิมิตร08-7297-2492นักสื่อสารด้านพลังงาน
462551ร้อยเอ็ดบ้านสงยาง หมู่ 4ทต.คูเมือง อ.เมืองสรวง นายไพบูรณ์ พรมสูงยาง08-8511-5165-
472551สงขลาทต.ปริก อ.สะเดา57 ม.2 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลานายซาการียา หมัดเลียด08-6916-1354 1. วิทยากรเตาเผาถ่าน
2. วิทยากรระบบหมักแก๊สชีวภาพ
3. วิทยากรตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
4. วิทยากรเตาซุปเปอร์อั้งโล่
5. วิทยากรเตาชีวมวล
482551สระบุรีอบต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ69 ม.1 ต.ผึ้งรวงนายบุญจันทร์ เชื้อกล้า08-1365-2870เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
492551หนองคายอบต.สีกายตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายนายไพศาล พรมเมืองขวา08-8746-1671วิทยากรด้านการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง และเตาชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
502552ลำพูนเตาอั้งโล่ชุมชนอุโมงค์ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน---
512552ลำพูนแก๊สชีวภาพบ้านกอข่อยต.หนองหนาม จ.ลำพูน---
522552กำแพงเพชรอบต.คลองน้ำไหลอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากร/ผลิตและจำหน่ายเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบตั้งและแบบนอน, เตาเศรษฐกิจ, เตาชีวมวล, เตาชีวมวลแกลบ, เตาขี้เลื่อย และเตาซุปเปอร์อั้งโล่, ติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุง PVC
532552ชุมพรอบต.ท่าข้ามอบต.ท่าข้ามนางสาวรัชนีย์ ยังกิว,
นายฉลองชาติ ยังปักษี
08-6740-5620
08-9594-8439
1. วิทยากรการผลิตก๊าซชีวภาพระบบครัวเรือน
2. วิทยากรการผลิตก๊าซชีวภาพระบบครัวเรือนและโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
542552ชุมพรอบต.สะพลีอบต.สะพลีนายสมโชค กิจจะ-วิทยากรเตาย่างไก่
552552ชุมพรอบต.ครนอบต.ครนนายชำนิ พ่วงแม่กลอง-วิทยากรการผลิตก๊าซชีวภาพระบบครัวเรือน เตาแก๊สชีวมวล เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
562552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรังนางเหมือนใจ เพชรเพ็ง -โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์, เตาฟืนนาชุมเห็ด
572552ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ตำบลกันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรังนายสาธิต หลีศาลา08-7266-3499เตาฟืนนาชุมเห็ด
582552ตรังบ้านท่าข้าม9/1 ม.3 ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีนางวราภรณ์ หนูพรหม08-8835-3176วิทยากรพลังงานด้านการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
592552นครศรีธรรมราชอบต.ดุสิต190/1 ม.11 ต.ดุสิตนายสุวัย แก้วสุขศรี08-1081-6488ด้านการฝึกอบรม
602552นครศรีธรรมราชอบต.กำโลน192 ม.9 ต.กำโลนนายวิรัต ตรีโชติ08-9908-6427ด้านกระบวนกาพลังงานน้ำ
612552นนทบุรีอบต.หนองเพรางายต.หนองเพรางายนายณรงค์ ขำเหล็ง-ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
622552นราธิวาสอบต.โละจูด อ.แว้งตำบลโละจูดนายซาการียา บิณยูซูฟ08-1767-2423ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานตำบลโละจุดฯ
632552นราธิวาสทต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองตำบลกะลุวอเหนือนายวรพงษ์ ขุนพรม08-6290-2999ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานฯ
642552น่านองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วเลขที่ ๒๓๙ หมู่๑๗ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่านนายประทวน โนไชยา,
นายสมาน กาวิรส
08-7758-1102
08-6922-3448
มีความพร้อมสำหรับเป็นวิทยากร
652552ประจวบคีรีขันธ์อบต.หนองพลับตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวิเชียร อยู่รัตน์ - การใช้จักรยานสูบน้ำในการเกษตร
662552ประจวบคีรีขันธ์อบต.แสงอรุณตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาญ ชาติแกม - เผาถ่านด้วยเตาเผาถัง 200 ลิตร (แบบนอน)
672552ประจวบคีรีขันธ์ทต.กำเนิดนพคุณศูนย์เรียนรู้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางสมร พิงแพ - ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตกล้วยตาก
682552ประจวบคีรีขันธ์อบต.คลองวาฬอบต.คลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายขจร พูลสวัสดิ์ - บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
692552พัทลุงชุมชนคลองเฉลิมต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุงคุณอารีย์ เหยะหมัน08-9596-3433วิทยากรในการทำถ่านอัดแท่งด้วยแรงคน
702552ภูเก็ตทต.วิชิต85/114 ม.6 ต.วิชิต อ.เมิองนายชัยวุฒิ ศิลป์สโมสร08-9472-9658วิทยาการระบบแก๊สชีวภาพ , พลังงานแสงอาทิตย์
712552ภูเก็ตทต.เทพกระษัตรี237ม. 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง นายแสดง คุ้มรักษา08-5090-5054วิทยากรด้านถ่านอัดแท่ง
722552ภูเก็ตอบต.ไม้ขาว56/1 ม. 4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง นายเนตร เดชากุล08-6946-7529วิทยากรพลังงานกับเกษตรพอเพียง
732552ภูเก็ตอบต.ป่าคลอก74/4 ม. 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง นายประวิทย์ นิลวิเชียร08-9927-4193วิทยากรเทคโนโลยีพลังงานและการเผาถ่าน
742552ภูเก็ตอบต.สาคู55/2 ม.3 ต.สาคู อ.ถลางนายนิกร ประทีป ณ ถลาง08-7883-3497วิทยากรการเผาถ่าน
752552ยะลาทม.สะเตงนอก42 ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลานางมารีย๊ะ กาซอ08-628-70337เตาซุปเปอร์อั้งโล่,อุปกรณ์พลังงานทดแทน
762552ยะลาอบต.ยะลา 1/4 ม.3 ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
51/1 ม.3 ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
นางนูรฟีรดาว ยะผา,
นางสาวนุรฮายาตี กาเจดาแม
08-7043-1343
08-7968-5196
เตาซุปเปอร์อั้งโล่,นักสื่อสารพลังงาน
772552ยะลาทต.ธารน้ำทิพย์18 ม.4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลานายเดชา การือมอ08-4748-4093เผาถ่าน,อุปกรณ์พลังงานทดแทน
782552ร้อยเอ็ดบ้านหนองผักตบ หมู่ 1อบต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จนายโสนว์ สอนสี08-3666-8467-
792552ราชบุรีทต.ทุ่งหลวง-คุณวันชัย เหี้ยมหาญ,
นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม
--
802552ราชบุรีทต.เบิกไพร-คุณเสริม ด้วงเดช--
812552ราชบุรีอบต.ดอนแร่-นายสาโรจน์ มูลพวก--
822552ศรีษะเกษต.พรหมสวัสดิ์ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษนายสมนึก พรหมชาติ-เป็นวิทยากรด้านการผลิตเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบแนวตั้ง ให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
832552สงขลาทต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ48 ม.1 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลานายผิน อ่อนอุ่น09-0413-6100 1. วิทยากรเตาเผาถ่าน
2. วิทยากรระบบหมักแก๊สชีวภาพ
3. วิทยากรตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
4. วิทยากรเตาฟืนประยุกต์
842552สตูลอบต.เจ๊ะบิลัง63 ม.6 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูลนางละออง สมบูรณ์ไอยการ09-0998-2196อาสาสมัครพลังานชุมชน (อส.พน.) สามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานได้
852552สตูลอบต.ตันหยงโป47 ม.3 ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูลนางบุหงา อุเส็น08-3534-8355อาสาสมัครพลังานชุมชน (อส.พน.) สามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานได้
862552สุโขทัยทศ.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัยทศ.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัยนายเฉลิม ทัพพันธ์08-9704-1034วิสาหกิจชุมชนเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
- ผลิตเตาเผาข้าวหลาม (ดัดแปลงจากเตาปิ้งย่างไร้ควัน)
872552สุพรรณบุรีอบต.ไผ่กองดิน8/2 หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีนายสายันต์ ขุนรักษ์08-4338-5483ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
882552หนองคายอบต.ชุมช้างตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายนายทองม้วน ปาปะขำ08-1056-2236วิทยากรด้านการผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
892552หนองบัวลำภูอบต.ด่านช้าง140 หมู่ 14 ต.ด่านช้าง อ.นากลางนายไพทูล วะโนนกอง08-0191-7646เตาซุปเปอร์อั้งโล่
902553ชุมพรอบต.ละแมอบต.ละแมนายสุชาติ ทองศรี08-4444-3665วิทยากรการผลิตก๊าซชีวภาพระบบครัวเรือน เตาแก๊สชีวมวล เตาซุปเปอรอั้งโล่
912553เชียงรายชุมชนบัวสลี, ชุมชนป่าอ้อดอนชัยอ. บัวสลี จ.เชียงรายสนง.พนจ.เชียงราย--
922553ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้าตำบลท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรังนายมารวย นุ้ยขาว,
นส.สัมพันธ์ ฮันเย็ก
08-3106-8846
08-1677-6539
1. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2. เตาประหยัดพลังงาน
932553นครศรีธรรมราชอบต.วังอ่าง22/1 ม.2 ต.วังอ่างนายสุธรรม คงสุข08-3390-5667ด้านฝึกอบรมเตาชีวมวล
942553บุรีรัมย์ทต.เขาคอกทต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์นายจันดี เขางาม08-4571-9045-
952553ประจวบคีรีขันธ์ทต.ปากน้ำปราณกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งปากน้ำปราณนายสพโชค จิตตะพะวงษ์ - อาหารทะเลอบแห้งด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
962553พัทลุงชุมชนควนขนุนต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงคุณสุทธิชัย กาฬสุวรรณ08-5473-2438วิทยากรในการทำเตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร และเตาซุปเปอร์อั้งโล่
972553ภูเก็ตอบต.เชิงทะเล67/4 ม.3 ต.เชิงทะเล น.ส.รัตนา ศรีสวัสดิ์08-6946-1429วิทยากรแผนพลังงานชุมน
982553ยะลาอบต.กาบัง54/9 ม.2 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลานายมะรอบี เบ็ญหามะ08-6286-2615 เตาซุปเปอร์อั้งโล่
992553ระนองอบต.ลำเลียงศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกษตรอินทรี ม. 8 ต.ลำเลียง อ .กระบุรี จ.ระนองนายธรรมนูญ จันทร์ภักดี08-0698-21591. เป็นวิทยาตัวคูณมีความรู้ด้านพลังงานทดแทน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
1002553ราชบุรีต.ดอนแร่จ.ราชบุรี---
1012553ลำปางหมู่บ้านสามขา ต.หัวเสือต.หัวเสือ อ. แม่ทะ---
1022553สุโขทัยอบต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยหมู่ 1 อบต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัยนายทศ พลุกกลิ่น,
นายนเรศ ศรโต
-วิสาหกิจชุมชนปั้นเตาอั้งโล่
- ปั้นเตาอั้งโล่ และผลิตแบบรังผึ้ง
1032553สุราษฎร์ธานีตำบลบ้านยาง บ้านเลขที่ 24 ม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม นายศรชัย สุพุ่มทอง08-9909-7253เตาเผาถ่าน
1042553สุราษฎร์ธานีศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคมนายจำนงค์ ประวิทย์ 08-4772-4759เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1052553สุราษฎร์ธานี5 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม นายไพบูลย์ คชโสภณ08-7885-5239เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
1062553อุดรธานีนายสมัย ศรีพันดอน (75 ชุมชน)-อบต.ที่เข้าร่วมโครงการ--
1072553อุตรดิตถ์องค์การบริหารส่วนตำบลวังดินตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์นายมาลัย เปิ้นปัญญา08-7840-4128ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
- พลังงานทดแทน
- ผลิตเทคโนโลยีพลังงานเตาชีวมวล เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
1082553อุตรดิตถ์เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์นายพนัส สุขสม08-7781-9315ผลิตเตาย่างไร้ควัน
1092554กำแพงเพชรอบต.เทพนิมิตอ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากร/ผลิตและจำหน่าย เตาย่างไร้ควัน
1102554ฉะเชิงเทราบ.บางกอกโวลาร์ พาวเวอร์จ.ฉะเชิงเทรา---
1112554ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลตำบล นาเมืองเพชรตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรังนายกมลศิลป์ คีรีรัตน์,
นายสาโรช ขำณรงค์
08-6282-4088
09-9485-9595
1. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
1122554ตรังบ้านน้ำดำ97/1 ม.2 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีนายดอเลาะ อาแวกือจิ08-7294-9882วิทยากรพลังงานด้านการทำเตาฟืนนาชุมเห็ด
1132554นครศรีธรรมราชอบต.กลาย93/5 ม.4 ต.กลายนายไกรสิงห์ จันทรมาศ08-9731-7927ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์พลังงานและด้านการฝึกอบรม
1142554บุรีรัมย์อบต.โคกกลาง อบต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์นายทรงเดช ชวดรัมย์08-5202-3903-
1152554บุรีรัมย์อบต.พุทไธสงอบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์นางรจนา จิ๋วนุช,
นางสาวเกศินี อาจจำนงค์
08-0620-9272
08-2141-2782
-
1162554ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม-คุณรัก นามกร08-9215-6915การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร (แบบนอน) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
1172554ประจวบคีรีขันธ์ทต.บ้านกรูดศาลาทุ่งเรือยาว ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายชาญ ชินใย08-5689-2925การย่างไก่ด้วยเตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูง บ่อหมักก๊าชชีวภาพ และการติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T5
1182554ประจวบคีรีขันธ์ทต.คลองวาฬกลุ่มกล้วยยิ้มคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น.ส.บุษรินทร์ พูลสวัดิ์,
นางรุ้งประภา ประมงค์
08-3315-4296ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกล้วยตากและเตาชีวมวลผลิตกล้วยปรุงรส
1192554ภูเก็ตทต.ราไวย์9 ม. 4 ต.ราไวย์ อ.เมือง นายริย่า จงรักษ์08-0520-3926วิทยากรการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์
1202554มุกดาหาร-12 ม.8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่นาย ไกรสุเนตร เมืองโคตร08-1261-3542วิยากรเตาเผาถ่าน
1212554แม่ฮ่องสอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานจากวิทยากร
1222554ยะลาทต.โกตาบารู 7 ม. 1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
42/1 ม. 2 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
นายอัฟฎอล จุฬาอภิวัฒน์,
นายอับดุลรอนิง เการิบ
08-4877-2207
08-0036-9272
นักสื่อสารด้านพลังงาน
1232554ร้อยเอ็ดบ้านไข่นุ่น หมู่ 3ทต.ผักแว่น อ.จังหารนายไพจิตร ภานุศรี08-5012-9298-
1242554ราชบุรีอบต.ลาดบัวขาว-นายบัญชา นนทารักษ์--
1252554ราชบุรีสำนักวิชาการพลังงานภาค 4 จ.ราชบุรี---
1262554ราชบุรีบ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัดจ.ราชบุรี---
1272554ลพบุรีอบต.ท่ามะนาวหมู่ที่ 2 ต.ท่ามะนาวนายคำ วงเวียน08-9540-5156การปั้นเตามหาเศรษฐี
1282554ศรีษะเกษบ้านละเอาะ ต.ละเอาะ ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีษะเกษนางวาร นามวิชา-ใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน สำหรับเผาถ่านใช้เองในครัวเรือน พร้อมเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดลองใช้เตาเผาถ่านด้วย
1292554สงขลาอบต.แม่ทอม อ.บางกล่ำวิสาหกิจชุมชนแม่ทองฟาร์ม 25 ม.2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลานายเจตธ์นัช กุลนิล08-1738-2563 1. วิทยากรเตาฟืนนาชุมเห็ด
2. วิทยากรเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน
3. วิทยากรเตาเผาถ่าน
4. วิทยากรเตาซุปเปอร์อั้งโล่
5. วิทยากรจักรยานสูบน้ำ
6. วิทยากรเตาชีวมวล
1302554สตูลอบต.ทุ่งนุ้ยม.7 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูลนายสุเมธ สาดีน08-9762-3741อาสาสมัครพลังานชุมชน (อส.พน.) สามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานได้
1312554สตูลอบต.นาทอน 10/2 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลนายดาโหด ปานแขวง08-9462-9550อาสาสมัครพลังานชุมชน (อส.พน.) สามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานได้
1322554สระบุรีทต.หนองแก อ.พระพุทธบาท16/2 ม.9 ต.หนองแกนางกมลฉัตร อาจศัตรู,
ร.ต.สำรวย วงษ์โกฎ
08-6125-0620
08-9900-2236
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
1332554สระบุรีอบต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็กอบต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็กนางสินีนาฎ พัจนสุนทร08-0168-8046เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
1342554สุราษฎร์ธานีบ้านแม่ทะบน หมู่ที่ 20 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีรวุฒิ สิทธิสุราษฎร์08-4889-5838การผลิตเตาผ่าน
1352554หนองบัวลำภูอบต.วังปลาป้อม75/1 หมู่ 8 ต.วังปลาป้อง อ.นาวังนายสุพจน์ ชานุชิต09-3325-7957การสร้างจิตสำนึก, ถ่านอัดแท่งแรงคน, เตาเผาถ่านถัง 200 ล. แบบนอน
1362554พิจิตรศูนย์การเรียนรู้ อบต.โรงช้าง อบต.โรงช้าง นายชวดล ทองเดือน๐๘-๔๗๗๖-๖๙๔๕ศูนย์เรียนรู้ประจำตำบลโรงช้าง อ.ป่าโมก อบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ และขยะอินทรีย์
1372555กาญจนบุรีอบต.เลาขวัญ-นายสมจิต จันทร์มา08-7170-4080การผลิตก๊าซชีวภาพ
1382555กำแพงเพชรอบต.โกสัมพี
อบต.หนองไม้กอง
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากร/ผลิตและจำหน่ายเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1392555จันทบุรีเทศบาลตำบลปัถวีเทศบาลตำบลปัถวีนายเกียรติภูมิ จันเต 08-7748-9305วิทยากรด้านพลังงานบรรยายและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผนชุมชนและพลังงานทั่วไป
1402555เชียงใหม่ทต.แสนตุ้งทต.แสนตุ้งนายวิเชียร แซ่ตั้ง0-3969-6161ความเข้าใจกับชุมชนและท้องถิ่นอื่นได้
1412555ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละตำบลนาพละ อ.เมือง จ.ตรังนายสำราญ สมาธิ08-6947-80591. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
1422555นครสวรรค์อบต.เนินขี้เหล็กอบต.เนินขี้เหล็กนายธเนศ แก่นสุข08-9856-6490สามารถให้ความรู้ด้านพลังงานให้กับสมาชิกในชุมชน และภายนอกชุมชนได้
1432555นนทบุรีทต.บางพลับต.บางพลับนางศิริ กูบฉิม-ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1442555น่านองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี้นายสนิท กันทะสี08-4480-7906มีความพร้อมสำหรับเป็นวิทยากร
1452555บุรีรัมย์ทต.ยายแย้มวัฒนาทต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์นายวีระ พลพงษ์08-2136-6513-
1462555บุรีรัมย์อบต.ละหานทราย อบต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์นายสมรักษ์ จันสด,
นายกิตติศักดิ์ คำเคน
08-7820-5117
09-3468-0337
-
1472555ประจวบคีรีขันธ์อบต.ทองมงคลศูนย์เรียนรู้บ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวุฒิกร นิยมพลอย-การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง
1482555ประจวบคีรีขันธ์อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ที่ทำการ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมปองพุ่มพวง08-7025-8741การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง
1492555แพร่ต.ร้องกวางจ. แพร่---
1502555ภูเก็ตทต.รัษฎา9/9 ม 3 ต.รัษฎา อ.เมือง นายจำรัส ภูมิภูถาวร0-7624-0486วิทยากรเผาถ่านด้วยเตานอนและน้ำส้มควันไม้
1512555ภูเก็ตทต.เชิงทะเล396 ถ.ศรีสุนทร ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลางนางวัฒนา จรุงจรูญพันธ์, นายไกรษร นพรัตน์08-1979-1596วิทยากรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน
1522555แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมเทศบาลตำบลขุนยวม-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานจากวิทยากร
1532555แม่ฮ่องสอนเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเความรู้ ความเข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานจากวิทยากร
1542555ยะลาอบต.ตาชี 18/1 ม.5 ตำบลตาชี อ.ยะหา จ.ยะลานางสายทอง การะเกตุ08-7297-6132นักสื่อสารด้านพลังงาน
1552555ยะลาอบต.ตาชี22 ม.3 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95121นายกมล พูลสวัสดิ์08-5799-1273ระบบอบแห้งแสงอาทิตย์
1562555ร้อยเอ็ดบ้านเมืองบัว หมู 1ทต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัยนายปรีชา ยินดี06-1329-2091-
1572555ราชบุรีอบต.จอมบึง-นายพล จันทรชิต--
1582555ลำพูนต.แม่หล่ายจ, ลำพูน---
1592555ศรีษะเกษบ้านซำ-โพธิ์ ต.ซำต.ซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษนายบัวพัน งอมสงัด-ใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน สำหรับเผาถ่านใช้เองในครัวเรือน และส่งขายให้กับร้านค้าในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดลองใช้เตาเผาถ่านด้วย
1602555ศรีษะเกษบ้านหนองศาลา ต.ศิลาลาดต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษนายดม จำปา-ใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน สำหรับเผาถ่านใช้เองในครัวเรือน
1612555สุโขทัยทศ.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัยทศ.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัยนางเยาวเรศ อรัญญิก08-6935-5689ผลิตเตาอบย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน
1622555สุพรรณบุรีอบต.หนองโพธิ์119 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีนางรุ่ง กันโต08-9836-9700ผลิตเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (เตามหาเศรษฐี)
1632555สุราษฎร์ธานีบ้านแม่ทะบน หมู่ที่ 20 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายไพรัช ธรรมาธิกุล-การผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
1642555สุราษฎร์ธานีตำบลคลองพา 62 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะนายทะเนตร หน้าเสือ08-1091-9905บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
1652555สุราษฎร์ธานีตำบลตะกุกเหนือ 63 หมู่ที่ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดีนายสุเมธา หนูทมน08-1958-5874บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
1662555สุราษฎร์ธานีตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ159/32 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศาล หาญสุวรรณ08-7888-4153ตู้อบแห้งยางพารา
1672555หนองบัวลำภูเทศบาลตำบลนาเหล่า71 หมู่ 1 ต.เทพคีรี อ.นาวังนายวิชาญ ไสยวงษา08-0178-3925เตาชีวมวลแกลบ, เตาย่างประสิทธิภาพสูง
1682555หนองบัวลำภูอบต.ศรีบุญเรือง -นายสุพรรณ มาลาศรี09-1360-8663เตาชีวมวลแกลบ
1692555หนองบัวลำภูอบต.ศรีบุญเรือง146 หมู่ 4 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรืองนายนิรันดร์ มาเง้า -เตาเผาถ่านถัง 200 ล.
1702555อุทัยธานีทต.หนองสระ อ.ทัพทัน60/3 ม. 2 ต.หนองสระนายประภาส บริวาส08-288-2146 - ด้านเศรษฐกิจ : เกิดอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการลดการนำเข้าพลังงานของชุมชนจากแหล่งอื่นทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงตามไปด้วย
- ด้านสังคม : ชุมชนมีเชื้อเพลิงคุณภาพดี ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้เกิดจากการผลิตของคนในชุมชนเอง รวมไปถึงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดในเรื่องของการลดใช้แก๊ส lpg และมูลสัตว์สามารถมาใช้ในทางการเกษตรได้ด้วย
1712556กาญจนบุรีทต.เอราวัณ-นายทินกร นาคดิลก08-8456-2676การผลิตก๊าซชีวภาพและการอนุรักษ์พลังงาน
1722556กำแพงเพชรอบต.คุยบ้านโองอ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากร/ผลิตและจำหน่ายเตาซุปเปอร์อั้งโล่, ติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุง PVC
1732556กำแพงเพชรอบต.วังหามแหอ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากร/ผลิตและจำหน่ายเตาย่างไร้ควัน และเตาเผาขยะ
1742556ชลบุรีทต.บางพระต.บางพระ อ.ศรีราชานางนิภา สมปู่08-1267-2940ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1752556ชลบุรีอบต.เกาะลอยต.เกาะลอย อ.พานทองนางณัฏฐ์ แก้วตา08-7606-7309ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1762556เชียงใหม่บ.ยูนิเวอร์แซล แอดวอร์บเม้นท์
แอนด์เคมิคัลส์ จก.
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่---
1772556ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมาตำบลควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรังนายศุภพงษ์ภัทร ธรรมกิจ,
นายประจักษ์ อักษรสวัสดิ์
08-3173-1902
08-3968-6852
1. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2. เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร
1782556ตากทต.หนองบัวใต้ (152 ชุมชน) 46 ม.4 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000นายประมวล พรมโสฎ 08-9272-52701. ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
2. ผลิตเตาเศรษฐกิจ
- ด้านเศรษฐกิจ : เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง โดยการผลิตได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของตลาดและผู้ที่สนใจ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปถ่ายทอดให้กับประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเองหรือชุมชนอื่นๆ พร้อมทั้งชุมชนได้มีแบบอย่าง
และมีส่วนร่วมในการนำพลังงานทดแทนในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง
1792556นครพนมอบต.นางัว อ.บ้านแพง82 ม.5 ต.นางัว อ.บ้านแพงนายสุรกานต์ แพงโสม08-4791-0953เป็น อส.พน.และวิทยากรตัวคูณ ด้านพลังงานทดแทน(บ่อหมักก๊าซชีวภาพ)
1802556นครสวรรค์อบต.พนมรอกอบต.พนมรอกนายวิสุทธิ์ จาบทอง08-1785-5244สามารถให้ความรู้ด้านพลังงาน เทคโนโลยีพลังาน เช่น เตาซุปเปอร์อั้งโล่เตาย่างไก่ประสิทธิภาพสูงให้กับสมาชิกในชุมชน และภายนอกชุมชนได้
1812556นนทบุรีอบต.บ้านใหม่ต.บ้านใหม่นายนพพล พุ่มพวง-ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1822556นราธิวาสอบต.จอเบาะ อ.ยี่งอตำบลจอเบาะนายอับดุลลาเตะ จาแจ08-6289-0882จุดสาธิตบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
1832556น่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืององค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองนายอาคม น๊ะทิพย์,
นายกิตติศักดิ์ โลจันติ,
นายอภิเชษฐ์ หล่อหลอม,
นายบุญเทือง ชัยวุฒิ
08-8804-4178
08-1180-9440
08-6119-7556
มีความพร้อมสำหรับเป็นวิทยากร
1842556บึงกาฬชุมชนตำบลซางต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬนายทิฆัมพร วรรณภูมิ08-4574-1965สมารถเป็นวิทยากรด้านพลังงาทกแทน
1852556บุรีรัมย์ทต.โนนเจริญทต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์นายพัฒ จำเริญดี08-5928-1227-
1862556ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา-นายธิติศักด์ ธรรมราช0-2904-1030ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน
1872556ประจวบคีรีขันธ์ทต.ร่อนทองชุมชนบ้านสวน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล08-4318-8844เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลแปรรูปหมูสวรรค์,ไส้กรอก
1882556ประจวบคีรีขันธ์อบต.ห้วยยางอบต.ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายประสิทธิ์ มิตตัสสา-การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร แบบตั้ง และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ อบอาหารทะเล และกล้วยตาก
1892556เพชรบุรีอบต.ป่าเด็งสถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือกเครือข่ายตามรอยพ่อนายโกศล แสงทอง,
นายไพรัช สีสุขดี,
นายมนัส ทิมเมฆ
08-5271-9262
-
09-2840-1706
-
1902556ภูเก็ตทต.วิชิต46/40 ม.1 ต.วิชิต อ.เมืองนายเจษฎา จันชูเพชร08-1887-259วิทยากรการเผาถ่านด้วยเตาหลุม
1912556ภูเก็ตทต.ฉลอง61 ถ.เจ้าฟ้า ม.5 ต.ฉลอง อ.เมืองนายสัญญา หิรัญวดี08-9868-4144วิทยากรการเผาถ่าน
1922556มหารสารคามอบต.ปอพาน อ.นาเชือก80 หมู่ที่ 3 ต.ปอพานนายถนอม เล็กเจ๊ก08-7946-5318วิทยากรด้านเทคโนโลยีพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง
1932556มุกดาหาร- 16. ม.4 ต.ป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่นายเสงี่ยม วรชัย08-4795-4221วิทยากรบ่อหมักแก๊สชีวภาพ
1942556มุกดาหาร-166 ม.9 ต.ป่งขามดงหมู อ.หว้านใหญ่นายอนันต์ ทวีสุข08-6854-4707วิทยากรเตาชีวมวลแกลบ
1952556ยะลาอบต.บันนังสตา68 ม. 6 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลานายอนพัทย์ กาซอ 08-6290-3858นักสื่อสารด้านพลังงาน
1962556ยะลาอบต.บันนังสตา30/9 ม.1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000นายพีระศิลป์ ขุนสังข์09-0479-2815ไฟฟ้าพลังงานน้ำ
1972556ยะลาอบต.สะเอะ198 ม. 5 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
199 ม.4 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา
นายสอดิก มาหะมะ,
นายรุสลัน ดะเลง
08-2831-4883
08-5629-8144
เตาซุปเปอร์อั้งโล่
1982556ยะลาอบต.สะเอะ208 ม.6 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000นายมามะ หะยีมะลี08-8398-9208เตาฟืนนาชุมเห็ด
1992556สงขลาอบต.แค อ.จะนะศูนย์เรียนรู้วิทยาลัยทุ่งโพธิ์ ม.2 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลานายไสโฝด หลีขาหรี08-1478-8092 1. วิทยากรระบบหมักแก๊สชีวภาพ
2. วิทยากรเตาฟืนประยุกต์
3. วิทยากรเตาซุปเปอร์อั้งโล่
4. วิทยากรเตาเผาถ่าน
2002556สตูลอบต.นิคมพัฒนา116 ม.2 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูลนายประพันธ์ สุวรรณชนะ08-50806814อาสาสมัครพลังานชุมชน (อส.พน.) สามารถเป็นวิทยากรด้านพลังงานได้
2012556สระบุรีอบต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ3 ม.3 ต.เขาดินพัฒนานางอุไรวรรณ เชื้อกล้า08-7116-5582เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
2022556สระบุรีอบต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง9 ม.8 ต.เจริญธรรมนางทองมี ประคองทรัพย์08-6549-1686เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
2032556สุพรรณบุรีอบต.บ่อสุพรรณ299 หมู่ที่ 17 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีนายชุมพล แก้วมี08-9538-5146ผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (เตาชีวมวล , เตาย่าง , เตาเผาถ่าน , เตาแกลบ , เตาเผาขยะ)
2042556สุราษฎร์ธานีบ้านแม่ทะบน หมู่ที่ 20 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย เอี่ยมจันทร์-เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
2052556หนองบัวลำภูเทศบาลตำบลหนองเรือ29 หมู่ 14 ต.หนองเรือ อ.โนนสังนายยุทธนา ศรีอรพิมพ์08-1769-0001เตาซุปเปอร์อั้งโล่, บ่อแก๊สชีวภาพ
2062556หนองบัวลำภูองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองต.โนนเมือง อ.นากลางนายดำรณ อยู่เย็น-ระบบสูบน้ำด้วยพลังงาน
2072557กาญจนบุรีทต.พระแท่นลำพระยา-นายมงคล แก้วดี,
นายกฤษฎา พระแท่น
08-6055-7199
08-9134-9146
1. การผลิตก๊าซชีวภาพและการทำเตาชีวมวล
2. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
2082557กำแพงเพชรอบต.ปางตาไวอ.ปางตาไว จ.กำแพงเพชรสพจ.กพ.0-5570-5136เป็นวิทยากรติดตั้งและใช้งานเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดประหยัดพลังงาน
2092557ชลบุรีอบต.หนองปรือหมู่ 10 ต.หนองปรือนายวิชัย ก้านบัว08-7605-3277ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
2102557ชุมพร--นายชัยรัตน์ ชนะศุภนิมิต08-8179-1947วิทยากรการผลิตก๊าซชีวภาพระบบครัวเรือน เตานึ่งก้อนเชื้อเห็ด โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2112557ชุมพรอบต.หาดทรายรีอบต.หาดทรายรีนายสุรินทร์ คงโกมิน-วิทยากรเตานาชุมเห็ด
2122557ตรังเทศบาลตำบลนาวงตำบลนาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรังนายเจน คลายทุกข์,
นายสมพล รอดทุกข์
-
08-3595-5936
1. เตาฟืนนาชุมเห็ด
2. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ
2132557นครพนมอบต.นางัว อ.นาหว้าต.นางัว อ.นาหว้านายวีรวัฒน์ ทิธรรมา08-5469-4386เป็น อส.พน.และวิทยากรตัวคูณด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
2142557ประจวบคีรีขันธ์อบต.บางสะพานอบต.บางสะพาน ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสุโย ปลอดภัย,
น.ส.สมพร หลอดแก้ว,
น.ส.เกศณี การะเกตุ
08-4792-3113บ่อหมักก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์
การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T5
2152557ประจวบคีรีขันธ์อบต.ปราณบุรีกลุ่มผลิตไบโอดีเซล ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายคงสิทธิ อาจไธสง,
นายประดิษฐ์ แสงกล้า,
นายวินัย คงกระเรียน
- การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว
2162557เพชรบุรีทต.ท่าไม้รวกทต.ท่าไม้รวกน.ส.สุทัตตา กรีธาธร08-6883-4830-
2172557มุกดาหาร-3 ม.4 ต.นาโสก อ.เมืองนายไพศาล สุวรรณพันธ์08-9209-1138วิทยากรเครื่องตะบันน้ำ
2182557มุกดาหาร-81 ม.1 ต.นาโสก อ.เมืองนายถาวร เผ่าภูไทย08-1260-0915วิทยากรการใช้โซล่าเซลล์
2192557ยะลาทต.ยะหา1 ถ.สันติราษฎร์ ทต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลานายอิศรา โต๊ะเยาะเตะ0-7325-0014การอนุรักษ์พลังงาน
2202557ราชบุรีทต.บางแพ-นายคะนอง โปรักษ์--
2212557ศรีษะเกษฟาร์มเห็ดบ้านลุงจอม ต.โดด36 หมู่ 3 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษนางสาวศุภธิดา ศรีชารัตน์08-0707-4432ส่งเสริมเตาต้มไอน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร สำหรับโรงเห็ดฟาง
2222557สระบุรีอบต.หนองยาว อ.เมือง22/2 ม.5 ต.หนองยาวนายณรงค์เดช ทานะมัย08-9613-5928เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
2232557สุราษฎร์ธานีบ้านแม่ทะบน หมู่ที่ 20 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวินัย แก้วแดง-ตู้อบแห้งยางพารา,บ่อหมักแก๊ส
2242557สุราษฎร์ธานีศูนย์การเรียนรู้ตำบลเขาถ่านตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉางนางขนิษฐา รักเขียว08-4053-3106เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
2252558กาญจนบุรีอบต.หนองโรง-นายประทิน อ่อนน้อย08-4315-40791. การเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ
2. การใช้สมุนไพรไอน้ำไล่แมลง
3. การทำปุ๋ยอินทรีย์
2262558ชลบุรีอบต.หนองขามหมู่ 7 ต.หนองขามนางวันเพ็ญ จำปาเทศ09-1037-3466ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
2272558ชลบุรีอบต.มาบไผ่หมู่ 5 ต.มาบไผ่นายสมชาย จิตเมตตา08-6138-9005วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงาน
2282558ชลบุรีอบต.มาบไผ่หมู่ 5 ต.มาบไผ่นายการุณ เจริญธนวุฒิ08-9498-2803วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องไบโอแก๊ส
2292558ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรังนางจิตรา วีระสุข08-9726-74321. โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
2. เตาฟืนนาชุมเห็ด
2302558ตรังองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรังนส.จันทร์เพ็ญ ปูเงิน -เตาฟืนนาชุมเห็ด
2312558ตรังบ้านทุ่งคา2 ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีนายถาวร หนูยิ้มซ้าย08-1099-6267วิทยากรพลังงานด้านการผลิตถ่านอัดแท่ง
2322558นครพนมอบต.ยอดชาด อ.วังยางต.ยอดชาด อ.วังยางนายสองคร เสนจันตะ-เป็น อส.พน.และวิทยากรตัวคูณ ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน
2332558นครพนมอบต.บ้านแก้ง อ.นาแกหมู่ 10 ต.บ้านแก้ง อ.นาแกนางจำเนียร กุลจันทร์ศรี08-7879-8364เป็น อส.พน.และวิทยากรตัวคูณ ด้านพลังงานทดแทน
2342558น่านองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลนาน้อยนายนฤมิตร ละอ้วน,
เตือนชัย สีแปง
-มีความพร้อมสำหรับเป็นวิทยากร
2352558ประจวบคีรีขันธ์อบต.บ่อนอกอบต.บ่อนอก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น.ส.สุนันทา เกตุย้อย,
นายสุริยา คำสว่าง,
นางพรทิพย์ สุขแสง
08-1945-13031. บ่อหมักก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์
2. การติดตั้งหลอดประหยัดไฟ T5
2362558ยะลาทม.สะเตงนอก 132/18 ม. 10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลานางสารีฟ๊ะ วาหะ08-9464-3589นักสื่อสารด้านพลังงาน
2372558ราชบุรีทต.กรับใหญ่-นายทน สารีสาย--
2382549 - 2557ลำปางศูนย์เรียนรู้ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร79 หมู่ 1 ต.วอแก้ว นายธนชัย จาระณะ08-6922-4620เรื่องเทคโนโลยีพลังงาน
2392550, 2557สงขลาอบต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่68/1 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลานายอับดนหร้อซักฮ์ จันทการักษ์08-6293-9098 1. วิทยากรเตาเผาถ่าน
2. วิทยากรระบบหมักแก๊สชีวภาพ
3. วิทยากรระบบแก๊สซิไฟเออร์จากชีวมวล
4. วิทยากรเตาเผาขยะ
5. วิทยากรเตาซุปเปอร์อั้งโล่
6. วิทยากรเตาชีวมวล
2402552 - 2556กรุงเทพบ.กรีนเอิร์ธ จำกัด5/5 ม.7 แขวงธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทมนายเชษฐ์ ทับทอง0-2888-3081เรื่องการประหยัดพลังงานและสถานการณ์
พลังงาน
2412552 - 2557กรุงเทพสนย.สนย. สนย. - กระบวนการมีส่วนร่วมพลังงานทางเลือก
2422552 - 2557ลำพูนทต. ยางเนิ้ง จังหวัดลำพูน-นายชูเดช เกตุชูรัตน์-เทคนิคการจัดทำแผนพลังงาน
2432553 - 2554กำแพงเพชรบ้านน้ำโท้ง ต.น้ำโท้ง อ.เมือง---
2442553-2558นครปฐมตำบลสวนป่านสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมนายศุภลักษณ์ ติเยาว์0-3496-0552อส.พน. จังหวัดนครปฐม
2452553-2559นครปฐมตำบลห้วยหมอนทองสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมนายสุนันท์ น่วมปฐม0-3496-0553อส.พน. จังหวัดนครปฐม
2462553-2560นครปฐมตำบลหนองกระทุ่มสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมนายสุพิน หนูนันท์0-3496-0554อส.พน. จังหวัดนครปฐม
2472553-2561นครปฐมตำบลวังตะกูสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐมนายสงคราม เสือกลิ่น,
นายพงษ์ศิริ เชยกีวงค์
0-3496-0555
0-3496-0556
อส.พน. จังหวัดนครปฐม
248-กระบี่อบต.คีรีวงหมู่7นายกันยา เชียรศรี08-9291-3688การผลิตอุปกรณ์พลังงานทดแทน
249-กระบี่อบต.เกาะกลางหมู่2นายฐากูล สัสจสุจจริตกุล08-7386-5165การประหยัดพลังงาน
250-กระบี่อบต.คลองพน-นายประกอบ กาเยาว์-การผลิตอุปกรณ์พลังงานทดแทน
251-กระบี่อบต.หนองทะเลบ้านเขากลมนายสงวน มงคลศรีพันเลิส-เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
252-ชุมพรอบต.ชุมโคอบต.ชุมโคนายจรัญ ไกรขาว-วิทยากรเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
253-นครนายกต.พรหมณีต.พรหมณีนายละเอียด สร้อยทอง08-7076-1824-
254-นครนายกต.ศรีนาวาต.ศรีนาวานายทองดี เจริญองอาจ08-1996-0323-
255-นครนายกต.พระอาจารย์ต.พระอาจารย์นายอารีย์ โต๊ะทอง--
256-นครศรีธรรมราชอบต.กลาย68/2 ม.3 ต.กลายนายโสภลณ์ ลิ้มเซ่ง08-6277-4675ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์พลังงานและด้านการฝึกอบรม
257-ลพบุรีอบต.ท่ามะนาว129 หมู่ 4 ต.ท่ามะนาวนายวรรณรัตน์ อินยิ้ม08-6056-6564เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
258-ลพบุรีอบต.ท่ามะนาว43/1 หมู่ 3 ต.ท่ามะนาวนายเปร่ง น้อยสวัสดิ์08-1365-2467ไบโอดีเซลเขย่ามือ
259-สระบุรีอบต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ14/3 ม.5 ต.ผึ้งรวงนายจำรัส พระวิจิตร08-1295-5896เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
260-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลคอทราย42 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
35 หมู่ที่1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นายสมชาย ปานทอง,
นางน้ำทิพย์ เหมือนม่วง
09-1256-9737
08-9538-0733
-
261-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่137 หมู่ที่10 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
82 หมู่9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
นางสุภาวดี สามสี,
นายชนชล คงสมบุญ
08-9242-9095
08-4338-1907
-
262-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า5 หมู่4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
4/8 หมู่ที่4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
นางเสนาะ สิงคิ,
นายวิทยา แก้วเกิด
09-0114-5643
08-3552-5388
-
263-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม32/1 หมู่ที่4 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนายณรงค์ วิมา08-4012-7306-
264-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่135 หมู่2 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีนางยุพิน การีกลิ่น08-6769-1801-
265-สิงห์บุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม18/2 หมู่1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จจังหวัดสิงห์บุรีนางวาสนา สิงห์สม08-9084-9839-
266-หนองบัวลำภูอบต.ด่านช้าง22 หมู่ 12 ต.ด่านช้าง อ.นากลางนายสุพจน์ สีดาอ่อน08-2103-8804-
267-หนองบัวลำภูองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองหมู่ 4 ต.โนนเมือง อ.นากลางนายสุรินทร์ กกอุ่น08-5466-5194แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
268 -ตากชุมชนหนองหลวง3/6 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมือง 63000นายหมัง เฟื่องฟอง08-9643-0455ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่
- ด้านเศรษฐกิจ : เกิดเป็นอาชีพใหม่ขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกหนทางหนึ่ง โดยการผลิตได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของตลาด และผู้ที่สนใจ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงาน
- ด้านสังคม : สามารถนำความรู้ที่มีอยู่นั้นไปถ่ายทอดให้กับประชาชนคนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนเองหรือชุมชนอื่นๆ พร้อมทั้งชุมชนได้มีแบบอย่าง และมีส่วนร่วมในการนำพลังงานทดแทนในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ด้านสิ่งแวดล้อม : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง