เวทีที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Solar Home System

เวทีที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 ณ บ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Solar Home System จัดกิจกรรมย่อยดังนี้ 

1. ประชุมจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการ โครงสร้างคณะทำงาน
2. รับสมัครสมาชิก
3. จัดทำระเบียบกลุ่ม
4. ความรู้เชิงเทคนิค โหลด/ชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ การรับประกัน
5. ชี้แจงขนาดของระบบ SHS ของครัวเรือน (S,M,L) และการเก็บเงินผ่านระบบ (Pay As You Go) รายเดือนเข้ากลุ่มเป็นกองทุนหมุนเวียนพลังงานยั่งยืน เพื่อซ่อมบำรุง ขยายผล การใช้พลังงานงานทดแทน 100% ที่มา : http://ppp.energy.go.th/โซล่าโฮมเกาะบุโหลนดอน-จ/

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบนเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ADA"

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน