แบบก่อสร้างเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล

ชมคลิป

เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล ทั้งกระทะเดี่ยวและกระทะคู่ ดร.มณฑล หัสดินทร์ นายช่างเทคนิคอาวุโส หัวหน้ายุทธศาสตร์พลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้คิดค้นออกแบบเตามณฑล 2 กระทะ ร่วมกับคุณประกอบ ชูไชยยัง อาสาสมัครพลังงานชุมชน ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ด้านการคำนวนออกแบบ หลักการทำงาน การก่อสร้าง การทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งเตาตัวนี้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนถึง 40% โดยวางเป้าหมายการลดใช้ไม้ฟืนในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจลดใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 25%
หลักการทำงานคือ เตาตัวนี้ได้ถูกออกแบให้นำอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาทางช่องเติมเชื้อเพลิง และด้านล่างตะแกรงของตัวเตาเข้ามาช่วยในการเผาไหม้ และบังคับให้อากาศไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ โดยการรีดอากาศบริเวณห้องเผาไหม้ ปีกผีเสื้อ และปล่องควันตามลำดับ ลมร้อนและควันจะถูกบังคับให้ไหลวนและออกจากปล่องอย่างช้าๆ ทำให้ภายในเตาเกิดความร้อนสูง หลังจากนั้นทั้งลมร้อนและควัน จะถูกปล่อยออกด้านหลังของเตาซึ่งการออกแบบเตา จะออกแบบให้เหมาะสมกับภาชนะที่ใช้ ทำให้เกิดความร้อนสูงประหยัดเชื้อเพลิงและประหยัดเวลา

แบบเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 2 กระทะ

http://

แบบเตากระทะคู่ : 

http://

แบบเตามณฑลขนาดครัวเรือน-กระทะ-30-ซม. :