ลิงค์ดาวน์โหลด_รวมแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมระดับชุมชน

รวมแบบและคู่มือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน โดยมีหลักพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ดังนี้ 1.ใช้วัสดุในท้องถิ่น 2.ใช้ง่ายมีประสิทธิภาพ 3.ไม่แพง 4.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชน : https://drive.google.com/drive/folders/1FlCs8_ngcJb_25BH-H2rJdo9dCNVKgKP

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด : http://

ลิงค์ดาวน์โหลดแบบเตาเศรษฐกิจแบบร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด : http://

ดาวน์โหลดแบบเตาชีวมวลปี๊ป : http://

ดาวน์โหลดแบบเตาเผาขยะ : http://

เตาเผาขยะ 2 : http://

คู่มือเตาเผาขยะ .doc โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 10 พิษณุโลก กระทรวงพลังงาน : https://drive.google.com/file/d/1DOlUh7Dr5HLY4ZXvHHkvG98WXar0Tyid/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดแบบโรงอบแห้งขนาดเล็กระดับครัวเรือน : http://

ดาวน์โหลดแบบรถโซล่าเซล์สูบน้ำขนาดเล็ก : http://

แบบเตาเผาถ่านแบบประสิทธิภาพสูง : http://

เผาถ่านชนิดเผาเร็วสำหรับชุมชน : http://