โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

สืบเนื่องมาจากช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมนบอร์ดอินเวอร์เตอร์ขนาด 60 Kw.ของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บ้านเกาะจิก (Micro-grid) อ.ขลุง จ.จันทบุรี เกิดการชำรุด ระบบไม่สามารถจ่ายไฟได้ และช่างซ่อมบำรุงไม่สามารถเดินทางมาซ่อมบำรุงได้เนื่องจากติดข้อกำหนด/ประกาศจังหวัด/และมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19..ทำให้ชุมชนต้องเดินเครื่องยนต์ดีเซลจ่ายไฟแบบจำกัดช่วงเวลาโดยเริ่มในเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 16.00 น.-23.00 น. และช่วงเช้าเวลา 05.00 น.- 07.30 น. เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมช่วงเช้า เช่น หุงหาอาหาร ซักผ้า ดูทีวี ฟังวิทยุติดตามข่าวสารได้ แต่สำหรับช่วงกลางวันชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงนี้ การที่ชุมชนไม่มีไฟฟ้าจากระบบหลักได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านเกาะจิก (อย่างไรก็ตามชุมชนได้แก้ไขปัญหาโดยการถอดเมนบอร์ดออกจากระบบแล้วใช้วิธีการส่งพัสดุไปให้ช่างซ่อมที่อยู่กรุงเทพฯประเมินอาการ ประเมินราคา และดำเนินการซ่อมพร้อมส่งกลับให้แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาหลายสัปดาห์)

จากสถานการณ์ข้างต้น คณะกรรมการเกาะจิกนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านเกาะจิก นายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ได้คิดหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยเชิญชวนลูกบ้านที่มีความจำเป็นในการใช้ไฟฟ้า มาใช้ไฟจากศูนย์เรียนรู้บ้านเกาะจิกซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบแยกอิสระ (Solarhome) สามารถใช้ไฟฟ้าในกรณี เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ พัดลมขนาดเล็ก หรือแม้กระทั่งรถของเล่นสำหรับเด็ก โดย ยกเว้นเครื่องเชื่อมเหล็ก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก เช่น หม้อหุงข้าว กระทะไฟฟ้า

และนอกจากนี้ยังนำแบตเตอรี่ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ ซึ่งประสานงานโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนแบตเตอรี่โดยบริษัทไวซ์เทคโซลูชั่น ประเทศไทยจำกัด แจกจ่ายแบตเตอรี่ให้กับชาวบ้านในชุมชนไปใช้ชาร์จกับแผงโซล่าเซล แล้วนำพลังงานไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในช่วงกลางวันและกลางดึกหลัง 23.00 น. เป็นต้นไป
จากแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวแสดงถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเองของชุมชนเกาะจิก คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเกาะจิก ร่วมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนโครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ มีความภาคภูมิใจ…ที่ได้มีโอกาสแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เราจะสู้ไปด้วยกันครับ….

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : 

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ “เรือประมงพลังงานสะอาด” โครงการพัฒนาตามแนวคิด Zero Landfill