สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยี่ยมชมโครงการไฟฟ้าพลังงานสะอาดบ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล ทุนสนับสนุนจาก (AusAid)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
คุณอเล็กซ์ วิลส์ เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประเทศไทย
คุณธีระพงศ์ กุลกลางดอน ผู้จัดการฝ่ายข่าวและเผยแพร่
คุณเบญจมินทร์ ศิริตันติธรรม เจ้าหน้าที่สื่อ
เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบุโหลนดอน
โดยมีองค์กรเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการในนามทีม ReCharge ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย
คุณธนัย โพธิสัตย์ หัวหน้าทีม ReCharge
คุณวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล
คุณพิรัฐ อินพานิช สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
คุณสมชาย กังวานวงษ์ นักวิชาการอิสระ
คุณทรงธรรม กิติกุล บริษัทโฟเซร่า ประเทศไทย
คณะกรรมการกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบ้านเกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล

Australia’s Direct Aid Program in Thailand
ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

The Direct Aid Program (DAP) is a flexible small grants scheme for development activities. The program funds projects that provide direct benefits to those most in need in the local community, including vulnerable or disadvantaged groups.

โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กที่มุ่งส่งเสริมโครงการด้านการพัฒนา เป็นทุนที่ให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/australiainthailand/posts/1902579363223948

รายละเอียดเพิ่มเติม : สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียภายใต้โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง ทุนสนับสนุนโดยตรงเป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็ก สำหรับองค์กร ชุมชน หรือบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อกิจกรรมด้านการพัฒนา มนุษยธรรม และสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย โครงการทุนสนับสนุนโดยตรงได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อช่วยสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คน กรณีชุมชนบนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้พลังงานสะอาด
สรุปผลการดำเนินงาน การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้กับชุมชนบนเกาะบุโหลน จังหวัดสตูลบ้านเกาะ?️?️บุโหลนดอน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
คลิ๊ก! https://bit.ly/3m8EIPB
ระบบ SHS + Lifepo4 ที่ติดตั้งบนเกาะบุโหลนดอนรวมทั้งหมด 26 ครัวเรือน (39 ระบบ) ผ่านระบบเติมเงินแบบ Pay-As-You-Go
แบ่งประเภทระบบได้ดังนี้
1.) ระบบพื้นฐาน 12 VDC ใช้ กับ TV หลอดไฟ พัดลม, PV 50 W+Lifepo4 battery 120 W
2.) ระบบพื้นฐาน+สร้างรายได้ สถานีชาร์จ Power bank, PV 200 W +Lifepo4+Lead acid battery 1 kWh. W + Power bank 10000 mAh. 12 ก้อน
3.) ระบบตู้แช่ 9 คิว ร้านค้าชุมชน PV 800 W +Lifepo4 1.8 kWh.
ผลการดำเนินงานของกลุ่ม เดือน พ.ย. 2563
กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืน บ้านเกาะบุโหลนดอน จ.สตูล
รายรับ
– สมาชิกติดตั้งระบบเพิ่ม 11 ระบบ แบ่งเป็นแบตเตอรี่ชุดกลาง 8 ระบบ และ ชุดตู้แช่ 3 ระบบ เก็บเงินมัดจำได้ 16,740 บาท
– สมาชิกเดิมจ่ายค่าบริการรายเดือนให้กลุ่ม 7,840 บาท
*รวมรายรับของกลุ่ม บัญชีเดือนพ.ย. 2563 เท่ากับ 24,580 บาท*
รายจ่าย
– ค่าแรงของช่างชุมชนที่ติดตั้งระบบโซลาร์โฮมใหม่ทั้งหมด 4,200 บาท
– ค่าซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง 230 บาท
*รวมรายจ่ายของกลุ่ม บัญชีเดือนพ.ย. 2563 เท่ากับ 4,430 บาท*
คงเหลือเข้าบัญชีธนาคารกลุ่ม
*รายรับ 24,580 – รายจ่าย 4,430 = 20,150 บาท*
บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย กับโซล่าโฮมแบบเติมเงิน Pay-As-You-Go http://ppp.energy.go.th/บ้านเกาะบุโหลนดอน_ชุมชน/
อ่านความเป็นมาโครงการเพิ่มเติม : http://ppp.energy.go.th/สสช-_เกาะบุโหลน/