กศร.สป.พน. ITA 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กศร.สป.พน. ITA 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

(ITA 016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ...
read more
รายงานข้อมูล OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สป.พน. ปี พ.ศ. 2565

รายงานข้อมูล OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สป.พน. ปี พ.ศ. 2565

  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร...
read more
กศร. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการ EN – Camp ปีที่ 2

กศร. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการ EN – Camp ปีที่ 2

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565) เวลา...
read more
กศร. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ ปี2565 (Special SOME 2022)

กศร. ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน สมัยพิเศษ ปี2565 (Special SOME 2022)

วันนี้ ( 26 ม.ค. 65) นายพีระพงษ์ บุญแสง ...
read more
กศร. ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 6 ทีม โครงการ EN-Camp ปีที่ 2

กศร. ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 6 ทีม โครงการ EN-Camp ปีที่ 2

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ขอแสดงความยิ...
read more
กศร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์)การพัฒนาโครงการ (Energy Mobile Unit)

กศร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(ออนไลน์)การพัฒนาโครงการ (Energy Mobile Unit)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 กองศึกษาและ...
read more
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานประชุมคณะทํางานเครือข่ายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานประชุมคณะทํางานเครือข่ายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 กองศึกษาและ...
read more
ข้อมูลการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชนรูปแบบใหม่ 2564

ข้อมูลการดำเนินงานแผนพลังงานชุมชนรูปแบบใหม่ 2564

รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม https://d...
read more
กศร. ร่วมกับ ReCharge ลงพื้นที่เกาะบูโหลนเล ขยายผลโซล่าโฮมแบบเติมเงินบริหารจัดการโดยชุมชน

กศร. ร่วมกับ ReCharge ลงพื้นที่เกาะบูโหลนเล ขยายผลโซล่าโฮมแบบเติมเงินบริหารจัดการโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 5-11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา&...
read more
รายงานการลงพื้นที่การพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะห่างไกล

รายงานการลงพื้นที่การพัฒนาไฟฟ้าบนเกาะห่างไกล

พลังงานสะอาดสร้างรายได้ : โดยความร่วมมือ...
read more