กศร.สป.พน. ITA 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

กศร.สป.พน. ITA 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

(ITA 016) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ...
read more
กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) พัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) พัฒนาหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน

          &nbsp...
read more
คู่มือประเมินสถานะ PMQA 4.0

คู่มือประเมินสถานะ PMQA 4.0

คู่มือประเมินสถานะ PMQA 4.0 จัดทำโดย : ส...
read more
PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

สรุปแบบประเมินเว็บไซต์-สสช.-final-2564. ...
read more
ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ...
read more
ITA O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

ITA O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA2563 https...
read more