คำสั่งกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ที่ 1/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่งกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ที่ 1/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

คำสั่งกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ที่ 1/...
read more
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2566-2570

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพลังงาน พ...
read more
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะเปิดรับ...
read more
เอกสารเผยแพร่ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล

เอกสารเผยแพร่ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล

เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนแ...
read more
ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ตามที่ ศปท.สป.พน.มีการประชุมเพื่อเตรียมค...
read more