สรุปผลการดำเนินงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

สรุปผลการดำเนินงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง

read more
โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้บรรเทาความเดือดร้อนชุมชนเกาะจิกช่วงวิกฤติโควิด 19

โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ บรรเทาความเดือดร้...
read more
เอกสารเผยแพร่ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล

เอกสารเผยแพร่ ผลการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานในพื้นที่ห่างไกล และแนวทางการขยายผล

เอกสารเผยแพร่ ผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนแ...
read more
ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ตามที่ ศปท.สป.พน.มีการประชุมเพื่อเตรียมค...
read more
เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล

เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล

เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2564  เครื...
read more
สสช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “พัฒนาศักยภาพบุคลกรโครงการพลังงานทดแทนเคลื่อนที่

สสช.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “พัฒนาศักยภาพบุคลกรโครงการพลังงานทดแทนเคลื่อนที่

โดย นายพีระพงษ์ บุญแสง รักษาราชการผ...
read more
นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน

นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : นายทวารัฐ สูตะบุ...
read more
PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

สรุปแบบประเมินเว็บไซต์-สสช.-final-2564. ...
read more
รายการเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก : โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน

รายการเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก : โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน

สนับสนุนโดย บ.ไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ป...
read more
เวทีที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Solar Home System

เวทีที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Solar Home System

เวทีที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 ณ บ้านเ...
read more