นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน

นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการโซล่าโฮม บ้านเกาะบูโหลนดอน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 : นายทวารัฐ สูตะบุ...
read more
PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

PMQA3.2.2 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สสช./2564

สรุปแบบประเมินเว็บไซต์-สสช.-final-2564. ...
read more
รายการเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก : โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน

รายการเปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก : โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน

สนับสนุนโดย บ.ไวซ์เทคโซลูชั่นประเทศไทย ป...
read more
เวทีที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Solar Home System

เวทีที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานระบบ Solar Home System

เวทีที่ 2 วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 ณ บ้านเ...
read more
เวทีที่ ๑ การประชุมชี้แจง_กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

เวทีที่ ๑ การประชุมชี้แจง_กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอน จ.สตูล

เวทีที่ ๑ วันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๓ : คณะทำ...
read more
ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ...
read more
ร่าง_เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ กรณี โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน บ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล

ร่าง_เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพลังงานระดับพื้นที่ กรณี โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน บ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล

กรณี โครงการไฟฟ้าพลังงานทดแทน บ้านเกาะบู...
read more
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการพลังงานในชุมชนและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๔ 

แนวทางการดำเนินโครงการจัดการพลังงานในชุมชนและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๖๔ 

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดกา...
read more
สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1

สัมมนาแนวทางการจัดทำแผนพลังงานชุมชนโดยเจ้าหน้าที่ อปท. ครั้งที่ 1

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผ...
read more
นักวางแผนพลังงานชุมชนกับการ “ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม” 

นักวางแผนพลังงานชุมชนกับการ “ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม” 

กระทรวงพลังงานกับการพัฒนาศักยภาพนักวางแผ...
read more