ภาพงานนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

ภาพงานนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

ตามที่ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประช...
read more
อัลบั้มภาพกิจกรรม “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

อัลบั้มภาพกิจกรรม “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

ก.พลังงานและอาสาสมัครพลังงานชุมชน ร่วมกิ...
read more
สุดยอดคนพลังงานสาขา “โครงการพลังงาน 4 ภาค”

สุดยอดคนพลังงานสาขา “โครงการพลังงาน 4 ภาค”

read more
สุดยอดคนพลังงานสาขา “วิสาหกิจลดใช้พลังงาน 4 ภาค”

สุดยอดคนพลังงานสาขา “วิสาหกิจลดใช้พลังงาน 4 ภาค”

read more
สุดยอดคนพลังงานสาขา “อปท.พลังงานชุมชน 4 ภาค”

สุดยอดคนพลังงานสาขา “อปท.พลังงานชุมชน 4 ภาค”

read more
สุดยอดคนพลังงานสาขา “อาสาสมัครพลังงานชุมชน 4 ภาค”

สุดยอดคนพลังงานสาขา “อาสาสมัครพลังงานชุมชน 4 ภาค”

read more
สุดยอดคนพลังงาน 60 รางวัล

สุดยอดคนพลังงาน 60 รางวัล

read more
เปิดบ้าน 10 ปี พลังงานชุมชน

เปิดบ้าน 10 ปี พลังงานชุมชน

” order_by=”sortorder”...
read more
Info 10 ปี พลังงานชุมชน

Info 10 ปี พลังงานชุมชน

” order_by=”sortorder”...
read more