ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ประกาศ มาตรการป้องกันความเสี่ยงในกระบวนงาน “การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชน”

ตามที่ ศปท.สป.พน.มีการประชุมเพื่อเตรียมค...
read more
เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล

เครือข่ายพัฒนาไฟ้ฟ้าพลังงานทดแทนลงพื้นที่บ้านเกาะบูโหลนดอน จ. สตูล

เมื่อวันที่ 24-27 มีนาคม 2564  เครื...
read more
ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

ศูนย์เรียนรู้พลังงานชุมชน ปี 2563 สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร

งาน ‘ปันกัน’ ณ พันพรรณ ยโสธร แนวคิด จาก ...
read more
กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก Koh Jik Clean Energy for Environment Fund

กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะจิก Koh Jik Clean Energy for Environment Fund

กองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม บ้านเ...
read more
ข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 

ข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ด...
read more
วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” บทบาทสตรีกับการพัฒนาพลังงานชุมชน

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” บทบาทสตรีกับการพัฒนาพลังงานชุมชน

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรี...
read more
วิดีทัศน์ วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน

วิดีทัศน์ วิสัยทัศน์กระทรวงพลังงาน

read more
แถลงช่าวผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงาน ปี 2563 และแนวทางขับเคลื่อนพลังงาน ปี 2564

แถลงช่าวผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงาน ปี 2563 และแนวทางขับเคลื่อนพลังงาน ปี 2564

แถลงช่าวผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงาน ปี ...
read more
วีดีทัศน์ ‘พลังงาน’ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ วางรากฐานเพื่ออนาคต

วีดีทัศน์ ‘พลังงาน’ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ วางรากฐานเพื่ออนาคต

read more
อบต.สิงหนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม

อบต.สิงหนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มศักยภาพอาชีพเกษตรกรรม

ชมคลิป : https://www.facebook.com/m...
read more