กศร. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการ EN – Camp ปีที่ 2

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565)
เวลา 13.30 – 15.30 น.
นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN – Camp ปีที่ 2
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
เพื่อตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ จากที่ปรึกษาโครงการฯ