กศร. ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 6 ทีม โครงการ EN-Camp ปีที่ 2

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทั้ง 6 ทีม ที่เข้าร่วมโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2

วันนี้ (28 ธ.ค. 64)

กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน
ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและสรุปบทเรียน โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 จัดขึ้น ณ ห้องพีโอนี ชั้น 6 อาคาร Lobby โรงแรมทีเค พาเลซ และท่านได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจากโครงการฯ ทั้ง 6 ทีม ได้แก่
1. ทีม FPAY โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง
2. ทีม อิเล็กทรอนิกส์ MPP. โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
3. ทีม green energy โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
4.ทีม Light สาระ โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5.ทีม ป้ายแดง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
6. ทีม The Kawei eel โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายพีระพงษ์ บุญแสง ผู้อำนวยการกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล ทั้ง 6 ทีม และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่าน
ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมวิดีโอผลการดำเนินงานโครงการฯ ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้